Yapım Eki Nedir ve Örnekleri: Ayrıntılı Bir İnceleme

Yapım eki nedir ve örnekleri nelerdir? Bu makalede, Türkçe dilbilgisinde kullanılan yapım eklerinin anlamını ve örneklerini bulabilirsiniz. Yapım ekleri, kelimelere anlam veya işlev kazandıran eklerdir. Öğrenmek istediğiniz yapım eklerinin anlamlarını ve örnek kullanımlarını keşfedin!

Yapım eki nedir ve örnekleri hakkında bilgi arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Türkçe dilbilgisinde, yapım ekleri kelime köklerine eklenerek yeni kelimeler oluşturmak için kullanılır. Yapım ekleri, kelimenin anlamını veya kullanımını değiştirir ve çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Örneğin, “güzel” kelimesine “-lik” yapım eki eklenerek “güzellik” kelimesi oluşturulur. Bu durumda, yapım eki “-lik” kelimenin isim haline gelmesini sağlar. Başka bir örnek olarak, “yaz” kelimesine “-an” yapım eki eklenerek “yazan” kelimesi oluşturulur. Bu durumda, yapım eki “-an” kelimenin fiil haline gelmesini sağlar. Yapım ekleri Türkçe dilinin zenginliğini ve esnekliğini gösteren önemli bir unsurdur.

Yapım eki nedir ve örnekleri?
Yapım eki, bir kelimeye eklenerek yeni bir kelime oluşturan eklerdir.
İsim yapım ekleri isimlere eklenerek yeni isimler oluşturur.
Fiyat yapım ekleri fiyatlara eklenerek yeni fiyatlar oluşturur.
Fiil yapım ekleri fiillere eklenerek yeni fiiller oluşturur.
 • Sıfat yapım ekleri, sıfatlara eklenerek yeni sıfatlar oluşturur.
 • Bazı yapım ekleri kelimelerin anlamını değiştirirken, bazıları da dilbilgisel işlevler sağlar.
 • Bazı yaygın yapım ekleri arasında -lik, -likte, -siz, -sizce gibi ekler bulunur.
 • Zarf yapım ekleri, zarflara eklenerek yeni zarflar oluşturur.
 • Bazı yapım ekleri Türkçe’nin kökenine göre farklılık gösterebilir.

Yapım Eki Nedir?

Yapım eki, kelimenin sonuna eklenerek yeni kelimeler oluşturan eklerdir. Türkçe dilbilgisinde sıklıkla kullanılan yapım ekleri, kelimenin anlamını değiştirmeden çeşitli anlamlar ve kavramlar katmaya yardımcı olur. Örneğin, “ev” kelimesine “-ci” yapım eki eklenerek “evci” kelimesi oluşturulabilir, bu da “evle uğraşan, ev işleriyle ilgilenen kişi” anlamına gelir.

Yapım Eki Nedir? Yapım Ekinin Özellikleri Örnekler
Yapım eki, bir kelimeye eklenerek yeni bir kelime oluşturan eklerdir. Yapım ekleri, kelimenin anlamını, cinsiyetini, çoğul halini veya sıfat-fiil yapısını değiştirebilir. “-lik”, “-likte”, “-leyici”
Yapım ekleri, kelimenin anlamını zenginleştirir ve yeni kelimeler oluşturur. Yapım ekleri, kelimenin türünü belirleyebilir ve kelimenin başka bir kelimeyle ilişkisini gösterir. “-siz”, “-ce”, “-si”
Yapım ekleri, dildeki kelime çeşitliliğini artırır ve iletişimi zenginleştirir. Yapım ekleri, kelimeye anlam katarken bazen kelimenin telaffuzunu veya yazımını da değiştirebilir. “-cik”, “-ca”, “-leş”

Yapım Eki Nasıl Kullanılır?

Yapım ekleri, kelimenin sonuna eklenir ve genellikle kök ya da gövde üzerinde değişiklik yapar. Yapım ekleri, kelimenin cinsiyetini, çoğulunu, niteliğini veya mesleğini belirlemek gibi farklı işlevlere sahip olabilir. Örneğin, “-lik” yapım eki bir sıfatı isme dönüştürürken, “-ci” yapım eki bir fiili isme dönüştürebilir.

 • Yapım ekleri, bir kelimenin sonuna eklenerek kelimenin anlamını değiştiren eklerdir.
 • Yapım ekleri, isimler, sıfatlar, zarflar ve fiiller gibi kelime türlerine eklenerek yeni kelimeler oluşturur.
 • Yapım ekleri, kelimenin anlamını belirli bir yönde daraltabilir veya genişletebilir.

Yapım Ekleri Nelerdir?

Türkçe dilbilgisinde birçok yapım eki bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 1. -dir
 2. -mez
 3. -bilir
 4. -tır
 5. -miş
 • -lik (örneğin: güzel-lik, yavaş-lik)
 • -ci (örneğin: öğret-men-ci, yaz-ıcı)
 • -siz (örneğin: ev-siz, iş-siz)
 • -lik (örneğin: güzel-lik, yavaş-lik)
 • -siz (örneğin: ev-siz, iş-siz)
 • -ce (örneğin: hız-li-ce, kolay-ca)
 • -den (örneğin: ev-den, okul-dan)

Yapım Eki Örnekleri Nelerdir?

Bir kelimeye eklenen yapım ekleriyle yeni kelimeler oluşturulabilir. İşte bazı yapım eki örnekleri:

Fiyat Yapım Eki Anlamı
Ucuz -laş- Ucuzlaşmak: Daha ucuz hale gelmek
Güçlü -leş- Güçlenmek: Daha güçlü hale gelmek
Yavaş -la- Yavaşlamak: Daha yavaş hale gelmek
 • -ci: öğret-men-ci, yaz-ıcı
 • -lik: güzel-lik, yavaş-lik
 • -siz: ev-siz, iş-siz
 • -ce: hız-li-ce, kolay-ca
 • -den: ev-den, okul-dan

Yapım Eki Hangi Durumlarda Kullanılır?

Yapım ekleri, kelimenin anlamını zenginleştirmek veya farklı bir anlam katmak için kullanılır. Özellikle isimler, sıfatlar ve fiiller üzerinde sıkça kullanılırlar. Yapım ekleri, dilin daha esnek ve zengin olmasını sağlar ve kelime dağarcığını genişletir.

Yapım eki, kelime köklerine eklenerek yeni kelimelerin oluşturulmasında kullanılır ve kelimenin anlamını değiştirir veya zenginleştirir.

Yapım Eki Neden Önemlidir?

Yapım ekleri, Türkçe dilbilgisinin önemli bir parçasıdır çünkü kelime yapısını değiştirerek yeni kelimeler oluşturmayı sağlar. Bu da dilin ifade gücünü artırır ve iletişimi zenginleştirir. Yapım ekleri sayesinde daha spesifik anlamlar ifade edebilir ve kelime dağarcığımızı genişletebiliriz.

Yapım eki, kelimenin anlamını değiştirerek yeni kelimeler oluşturur ve dilin zenginliğini artırır.

Yapım Eki Nasıl Anlaşılır?

Yapım eklerini anlamak için kelimenin kök ya da gövdesine dikkat etmek gerekir. Yapım eki, kelimenin sonuna eklenir ve kelimenin anlamını değiştirmeden yeni bir anlam katmaya yardımcı olur. Örneğin, “güzel” kelimesine “-lik” yapım eki eklenerek “güzellik” kelimesi oluşur, bu da “güzel olma durumu” anlamına gelir.

Yapım Eki Nasıl Anlaşılır?

1. Yapım ekleri, kök kelimenin sonuna eklenir.

2. Yapım ekleri, kelimenin anlamını değiştirir veya yeni bir anlam ekler.

3. Yapım ekleri, kelimenin türünü (isim, fiil, sıfat) değiştirebilir.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti